Vervalsnelheid

De snelheid waarmee het geluidsniveau in een ruimte afneemt, gemeten in decibel per seconde (dB/s).