Diffractie

Treedt op als een geluidsgolf een obstakel tegenkomt en wordt gedefinieerd als het afbuigen van geluidsgolven rond de hoeken van een obstakel. Bijvoorbeeld als geluidsgolven een kantoorscherm tegenkomen.