Direct Veld

De omgeving rond een geluidsbron waar direct geluid optreedt. In dit veld nemen de geluidsniveaus met 6 dB toe per verdubbeling van de afstand. Bijvoorbeeld: als de spreeksterkte 58 dB is op één meter afstand, bedraagt deze 52 dB bij twee meter en 48 dB bij vier meter.