Echo

Er is sprake van echo wanneer geluidsgolven worden weerkaatst door harde oppervlakken en de weerkaatste geluidsgolven merkbaar zijn (hoorbaar).