Gehoorverlies

Verlies van de gevoeligheid van het gehoor, uitgedrukt in dB.