Hertz (Hz)

De eenheid van frequentie, het aantal geluidsgolfcycli per seconde.