Initial time-delay gap

Het tijdsinterval tussen de aankomst van het directe geluid en de eerste reflectie van hetzelfde geluid.