Massawet

De massawet zegt dat voor iedere verdubbeling van het gewicht van een wand of de frequentie van het geluid, de geluidsisolatie met 6 dB toeneemt.