Lawaaidoofheid

Gehoorverlies door de blootstelling aan harde geluiden.