Geluidsreductie (NR)

Het verschil in geluidsdrukniveau tussen twee zijden van een scheidingswand.