Tertsband

Een tertsband dekt een bereik van frequenties tussen twee vaste punten. Zo omvat tertsband 125 Hz het frequentiebereik 111–140 Hz. Een tertsbandanalyse biedt gedetailleerdere informatie dan een octaafbandanalyse.