Foneem

Een waarneembare afzonderlijke spraakklank die een woord van een ander woord onderscheidt in een bepaalde taal. Bijvoorbeeld p, b, d en t in de Engelse woorden pad, pat, bad en bat.