Psychoakoestiek

De wetenschap van het auditief systeem en de manier waarop dit auditieve prikkels waarneemt en erop reageert.