Reflectiecoëfficiënt

Een maatstaf voor de geluidsreflecterende eigenschappen van een oppervlak. Wordt weergegeven als het percentage van het invallende geluid dat wordt gereflecteerd.