Nagalmkamer

Een ruimte met een diffuus geluidsveld. Deze is voorzien van sterk reflecterende oppervlakken en geluidverspreidende elementen. De ruimte wordt gebruikt voor het meten van de absorberende eigenschappen van een materiaal.