Geluidsabsorptie

De omzetting van akoestische energie in mechanische energie (trillingen) en/of thermische energie (warmte). De mate van geluidsabsorptie wordt uitgedrukt in de geluidsabsorptiecoëfficiënt α, of de geluidsabsorptieklasse  (A-E) conform EN-ISO 11654 of de eengetalswaarde NRC/SAA conform ASTM C 423.