Geluidsisolatie

Het vermogen van een gebouwelement of -structuur om de geluidsoverdracht te verminderen. De geluidsisolatie is afhankelijk van de frequentie en wordt normaal gemeten tussen 100 en 3150 Hz. Luchtgeluidsisolatie kan worden uitgedrukt in eengetalswaarden, Dn,f,w, Rw or R'w. Contact-geluidsisolatie kan worden uitgedrukt in de eengetalswaarde Ln,w or L' n,w .