Geluidslekkage

Een smalle opening waar geluid doorheen kan. Bijvoorbeeld niet afgedichte verbindingen in een scheidingswand.