Geluidsdrukniveau

De drukvariatie veroorzaakt door geluidsgolven, uitgedrukt in een logaritmische waarde met de eenheid dB. Het laagste geluidsdrukniveau dat kan worden waargenomen is 0 dB, ook wel de geluidsdrempel genoemd. Het hoogste niveau dat kan worden verdragen is de pijngrens, deze bedraagt ca. 120 dB.