Geluidssterkte (dB)

Een maatstaf voor de luidheid van een geluid, uitgedrukt in decibel (dB).