Geluidsgolf

Het patroon van verstoring veroorzaakt door de beweging van geluidsenergie via een medium als lucht of water.