Geluid

Trillingen overgedragen door de lucht of andere mediums, waardoor het gehoor wordt gestimuleerd.