Watt

Eenheid van akoestisch en elektrisch vermogen.