Akoestische eilanden en baffles

Akoestisch design met plafondeilanden of baffles

 
Vrijhangende akoestische eilanden of baffles zijn flexibel toe te passen en bieden een oplossing voor problemen die samenhangen met akoestisch design. Waar vrijhangende elementen worden gebruikt om slechte akoestiek te verbeteren, geven solitaire units het voordeel van een diffractief effect, waarbij een groter gebied van de absorberende panelen worden blootgesteld aan het geluidsveld. Beide oplossingen kunnen gebruikt worden om de mate van geluidsabsorptie te verbeteren.
In grote, lawaaierige omgevingen zoals open ruimtes, restaurants, winkelcentra etc, kunnen vrijhangende akoestische eilanden of baffles worden toegepast nabij werkplekken of andere locaties waar de akoestiek verbeterd moet worden om goede voorwaarden te scheppen voor communicatie, concentratie of herstel. Zulke gebieden zijn bijvoorbeeld receptie- en informatiebalies of cateringcounters die onderdeel zijn van een grote, lawaaierige ruimte.
In ruimten waar, om verschillende redenen, een wand-tot-wand plafond niet toegepast kan worden, bijvoorbeeld waar de temperatuur geregeld wordt via de balklagen (betonkernactivering) of waar grote glaspartijen zijn, zijn absorberende plafondeilanden een manier om een acceptabele akoestische omgeving te creëren. De absorberende eilanden kunnen worden ontworpen als baffles (ook wel baffels genoemd) of horizontaal verlaagde eenheden (akoestische eilanden).
Absorberende eilanden kunnen ook worden gebruikt in omgevingen waar een akoestisch plafond onvoldoende absorptie biedt. De akoestische omgeving kan verbeterd worden door het toevoegen van horizontale absorbers (plafondeilanden) of baffles wat een verlaging van het geluidsniveau en een reductie van het geluid als de afstand toeneemt oplevert.
 

Rondom een vrijhangend element, wordt het akoestische effect omschreven als:

  • Geluidsreductie in de buurt van vrijhangende units
  • Verbeterde spraakverstaanbaarheid en C50
  • Kortere EDT (Early Decay Time)
  • Verbeterd gericht horen
In open ruimtes, kunnen akoestische eilanden gebruikt worden als aanvulling op een akoestisch systeemplafond. Het installeren van vrijhangende elementen boven werkplekken zal, buiten bovengenoemde effecten, leiden tot afname van verspreiding van geluid over grotere afstanden en bijdragen aan een verbeterde privacy tussen werkende groepen.
 

De subjectieve effecten van vrijhangende elementen zijn:

  • Verbeterd spraak- en luistercomfort
  • Minder stress en stress-gerelateerde symptomen
  • Minder inspanning van de stem
  • Makkelijker concentreren
 
In gevallen waarbij de vrijhangende elementen gebruikt worden als onafhankelijke plafondeilanden boven werkplekken, dienen de absorbers zo dicht mogelijk bij de werkplek geïnstalleerd te worden, om het schild effect te verhogen. De vrijhangende eilanden zouden de werkplek moeten overspannen en liefst nog een kleine overlap hebben.

Hoge installatie

Lage installatie

 

Wanneer akoestische eilanden als aanvulling gebruikt worden in combinatie met een van wand-tot-wand akoestisch plafond, is het vaak beter om de elementen op te splitsen en te verspreiden over het totale plafondoppervlak in plaats van grotere vrijhangende units te gebruiken die willekeurig over het plafond verspreid zijn. Opsplitsing in kleinere panelen zou het diffractie effect versterken en bijdragen aan een diffuser geluidsveld.
Als er reflecterende muren zijn in de buurt van een werkplek, geldt de aanbeveling akoestische wandpanelen te gebruiken, als aanvulling op de akoestische eilanden.
Vrijhangende elementen verbeteren het vermogen om geluidsbronnen te lokaliseren in de omgeving van de werkplek. Dit zal bijdragen aan het gevoel van controle en zal een minder stressvolle omgeving creëren.