Kies de juiste geluidsabsorptie

 
 
De geluidsabsorberende eigenschappen van een materiaal worden uitgedrukt in absorptiecoëfficiënt α (alpha), als functie van de frequentie. Coëfficiënt α varieert van 0 (volledige reflectie) tot 1,00 (volledige absorptie).
 
 
α = absorptiecoëfficiënt
1.Doorgevoerde energie
2. Omgezette energie
3. Inkomende energie
4. Gereflecteerde energie
 
De geluidsabsorptiecoëfficiënt wordt normaalgesproken gemeten met de nagalmkamermethode. De metingen worden uitgevoerd in een grote ruimte met een diffuus geluidsveld, d.w.z. dat het geluid dat het geluid gelijkmatig door de ruimte wordt verdeeld en onder verschillende invalshoeken het testvlak bereikt.
De meetmethode volgt de internationale standaard EN- ISO 354. De overeenkomende Amerikaanse standaard is ASTM C 423 (metingen volgens de laatste methode geven altijd een wat hogere uitslag in de grafieken). De nagalkamermethode wordt gewoonlijk gebruikt om productinformatie te presenteren (zoals in deze publicatie).
Geluidsabsorberende eigenschappen worden geclassificeerd conform EN ISO 11654, die de geluidsabsorptieklassen aanduidt.