Harde ruimtes

De traditionele evaluatie van de akoestiek in een ruimte betekent in veel gevallen dat alleen de nagalmtijd wordt gemeten. In harde ruimtes, is het meestal voldoende om de nagalmtijd als akoestische parameter te gebruiken. Zowel het geluidsniveau als de nagalmtijd zijn hier min of meer alleen afhankelijk van de totale geluidsabsorptie in de ruimte. Als de nagalmtijd en het geluid dat een geluidsbron uitzendt in de ruimte bekend zijn, kan het geluidsniveau in de ruimte worden berekend. Echter, de harde ruimte komt in de praktijk weinig voor.
 
In een harde kamer, kan de nagalmtijd worden bepaald met behulp van de formule van Sabine:
T=0,16 x V/A     (s)

toelichting:
T = nagalmtijd (in seconde)
V = volume van de ruimte (m3
)
A = totale hoeveelheid absorptie (m
2)

 

De totale hoeveelheid absorptie A beschrijft de geluidsabsorptie in de ruimte. Als de kamer leeg en het geluidsabsorptie niveau met name is bepaald door de absorptie van het plafond, de vloer en de wanden, dan A = αplafond x Splafond + αvloer x Svloer + αwand x Swand  waar α is de geluidsabsorptiewaarde en S is het oppervlak van de ruimte. We hebben hierbij aangenomen dat alle wanden dezelfde absorptiewaarde hebben.

 

De formule van Sabine laat zien dat de nagalmtijd alleen afhankelijk is van de totale hoeveelheid absorptie in de ruimte en geen rekening houdt met de plaatsing van de absorbers, noch de geluidsverstrooiing door meubilair en andere interieurelementen in de ruimte. Er wordt verondersteld dat er een 100% diffuus geluidsveld aanwezig is. Hierbij is het geluid, op elke plaats in de ruimte gelijk. Het geluid wordt in alle richtingen met dezelfde intensiteit verspreidt.
 
De geluidsniveau reductie die een toegevoegde gelijkwaardige hoeveelheid, absorptie gebied A, geeft in een ruimte met een diffuus geluidsveld wordt

ΔL=10 x log((A0+A)/A0)      (dB)

waar A0 is de bestaande gelijkwaardige hoeveelheid absorptie in de ruimte. Als, bijvoorbeeld, A0=10 m2 in een lege ruimte zonder akoestisch plafond, en indien het akoestisch plafond bijdraagt A=40 m2, de geluidsniveau reductie is 7 dB.