Bij de planning van een goede geluidsomgeving

Het is van vitaal belang om al vroeg in het bouwproces de eisen met betrekking tot de akoestiek zo uitgebreid mogelijk te formuleren. Akoestiek, in welke vorm dan ook, wordt direct of indirect genoemd in wetgevingen, richtlijnen en normeringen. Het zou kunnen dat u strengere eisen dient te stellen dan diegene die in de officiële documenten genoemd staan. Het zorgvuldig formuleren en opstellen van de juiste akoestiesche eisen en wensen betekent niet automatisch ook hogere kosten.
Het is raadzaam om verschillende relevante akoestische parameters toe te voegen aan het programma van eisen om een goede akoestische omgeving voor de gebruikers te garanderen. Op het moment ligt de focus bij bouwvoorschriften vrijwel alleen op de nagalmtijd, in samenhang met de galm in de ruimte. Het is belangrijk om er van bewust te zijn dat akoestisch comfort niet alleen afhangt van een bepaalde nagalmtijd.
 
Afhankelijk van de activiteit die in de ruimte gaat plaatsvinden, dient het belang van akoestische  eigenschappen zoals geluidsniveau, nagalmtijd of spraakverstaanbaarheid benadrukt te worden. Dienen de geluidniveaus laag te zijn? Dient spraak goed verstaanbaar te zijn? Is een ruimte met veel gelm positief of negatief voor de activiteit die er gaat plaatsvinden? Moet de voortplanting van geluid voorkomen worden, speciaal bij grote open ruimtes?  Dit zijn de vragen die gesteld dienen te worden wanneer de wensen en eisen worden opgesteld vroeg in het bouwproces.Om het wiel niet steeds opnieuw ui te hoeven vinden, en om de ideale vereisten op te stellen voor u en de gebuikers van het gebouw  kan het raadzaam zijn om een eigen sound policy op te stellen.