Ruimtelijk verval

Het geluidsniveau neemt af naarmate de afstand tot de geluidsbron toeneemt. Het ontwerp van de ruimte (vorm, meubilair, oppervlakte afwerking etc.) heeft invloed op de mate waarmee het geluidsniveau afneemt naarmate de afstand groter wordt.

Spraak op 1 m afstand


 

Spraak op 4 m afstandSpraak op 8 m afstandOm de verspreiding van geluid te beschrijven is er een parameter die de mate aangeeft waarmee het geluid afneemt wanneer de afstand is verdubbeld. Deze parameter, genaamd D2,S is het ruimtelijk verval van A-gewogen geluidsdrukniveau van spraak per verdubbelde afstand. Het wordt gemeten in dB, en ontleedt het verloop van de geluidsdistributie curve. 

Een andere parameter is het A-gewogen geluidsdrukniveau van spraak op 4 m afstand Lp,A,S,4m. Deze laat zien hoe het geluidsniveau op 4 m afstand van de geluidsbron is. 

De gewenste waarden voor goede ruimteakoestiek in een open kantoor zijn, overeenkomstig ISO3382-3: D2,S ≥ 7 dB, Lp,A,S,4 m ≤ 48 dB,

Articulation ClassComfort afstand rc

Naast de parameters zoals aangegeven in ISO 3382-3, kan de comfortafstand (rc) worden berekend. De comfortafstand is gelijk aan de afstand waarop het geluidsniveau daalt tot een vooraf gedefinieerd acceptabel niveau. Het is raadzaam om hiernaar te kijken wanneer het niveau met 10 dB is gedaald van een typisch spraakniveau in een open kantoor op 1 m afstand van de spreker. Bij de parameters D2,S  en Lp,A,S,4 m wordt de comfortafstand berekend door:

rrc = 4x10 0.3(Lp,A,S,4m - Lc) / D2,S 

Als het spraakcomfort niveau is vastgesteld op 48 dB(A), d.w.z. 10 dB onder een typisch  spraakniveau in een open kantoor wat is gesteld op 58 dB(A) op 1 meter, dan is de comfortafstand gelijk aan 4 meter. Een daling van 10dB in geluidsniveau is ongeveer gelijk aan halvering van het subjectief waargenomen geluidsniveau. 

AC (Articulation Class) is een classificatie van verlaagde plafonds in samenhang met het vermogen om bij te dragen aan de akoestische privacy tussen werkplekken.  Deze methode voorziet in metingen van de geluidsreflecterende eigenschappen van plafonds in combinatie met akoestische schermen. Hoe hoger de AC waarde van een plafond, hoe efficiënter het is in het verminderen van geluidsverspreiding. 

 

Waargenomen eigenschap

Objectieve parameter

 Symbool

Eenheid

Uitleg

Norm

Ruimtelijk verval

Mate van ruimtelijk verval van geluidsdruk per afstands-verdubbeling.

Ruimtelijk verval norm van A-gewogen SPL van spraak, D2,S

D2,S

dB

Meet in welke mate het geluid afneemt  naarmate de afstand t.o.v. de geluidsbron groter wordt.

ISO 14257 33823

Ruimtelijk verval van Geluidsniveau bij 4 m afstand

A-gewogen SPL van spraak op 4 meter,Lp,A,S,4m

Lp,A,S,4m

dB

Meting van de bijdrage van de ruimte aan het geluidsiniveau op 4 m. afstand van de geluidsbron. 

 

ISO 14257 33823

Ruimelijk verval

Articulatieklasse

AC

 Index  

Classificatie van plafonds met betrekking tot het vermogen om bij te dragen aan de privacy in open kantoor tuinen.

ASTM E 1110 (2001)