Geluidsisolatie, enkelvoudig


Installaties in de ruimte tussen het bouwkundige en verlaagde plafond, zoals leidingen en buizen, kunnen ook lawaai veroorzaken. In dergelijke gevallen kan een geluidsisolerend verlaagd plafond worden gebruikt om het geluid in de onderliggende ruimte te reduceren tot acceptabele waarden.
 

Waarden geluidsisolatie, enkelvoudig

Laboratoriumwaarde Rw overeenkomstig ISO 140-3 en ISO 717-1
Product Laboratoriumwaarde Rw

Combison Duo A

32 dB

Combison Duo E

33 dB

Combison Uno A

27 dB

Combison Uno Ds

28 dB

Combison dB A

21 dB

Voor het bepalen van het geluidsniveau dat wordt opgewekt door een geluidsbron in de ruimte tussen het bouwkundige en verlaagde plafond, moeten de spectra van de geluidsisolatie van het verlaagde plafond en de geluidsbron zelf bekend zijn.