Alles over geluid

Ruimte akoestiek gaat over het gedrag van geluid in een ruimte. Geluidsoverdracht, geluidsabsorptie, geluidsreflectie en geluidsdiffusie spelen allen een belangrijke rol hierbij. Ruimte akoestiek houdt ook in hoe wij als mensen verschillende akoestische fenomenen ervaren.
Bouwakoestiek behelst ook geluidsisolatie, waarbij de route die geluid aflegt van een ruimte naar andere gebieden ook bekeken wordt.