Met betrekking tot het akoestische ontwerp van een ruimte, is het een voordeel wanneer verschillende ontwerpen en procedures objectief geëvalueerd kunnen worden. Dat is ook de reden dat een aantal meetbare ruimte akoestische parameters zijn gedefinieerd. Deze parameters kunnen gebruikt worden om ruimte akoestische specificaties te formuleren en om het effect van verschillende zaken te bekijken. Het zou, uiteraard, een voordeel zijn wanneer slechts een parameter toegepast kon worden op iedere ruimte. Horen is echter multidimensionaal, dus zijn er verschillende parameters vereist.