Klassikaal onderwijs

Classroom

Nederlandse richtlijnen voor akoestiek in het onderwijs

In Nederland gelden twee richtlijnen voor akoestiek in het onderwijs: Het PvE Frisse Scholen, een uitgave van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Kwaliteitskader van kenniscentrum Ruimte OK dat met betrekking tot de akoestiek verwijst naar de eisen zoals deze gesteld worden in het PvE. 

Het PvE Frisse Scholen helpt schoolbesturen om samen met hun adviseurs te komen tot de juiste ambitie (Klasse C -acceptabel, B- goed, A- zeer goed) met betrekking tot het binnenklimaat in standaard groepsruimten, dat in het PvE bestaat uit de volgende onderdelen: energie, lucht, temperatuur, licht en akoestiek. Het deel akoestiek is eind 2014 aangescherpt. De belangrijkste wijziging vond plaats bij Klasse B, waar de eis is aangescherpt van max 0,8 sec nagalmtijd naar max 0,6 sec nagalmtijd plus er is een extra eis gesteld aan de nagalmtijd bij 125 Hz. 

 

Een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs is de spraakverstaanbaarheid.  Dit geld voor zowel leerkrachten als leerlingen in het traditionele onderwijs en bij groepsonderwijs. 

Als de akoestiek in een klaslokaal onvoldoende is:

 • zal laagfrequent geluid de spraak verstoren
 • zal geluid weerkaasten van plafonds en wanden en zorgen voor storende echo's
 • zullen geluidsniveaus hoger worden
 • moeten leerlingen en leerkrachten hun stem verheffen om gehoord te worden

Dit zal leiden tot vermoeidheid en concentratieverlies bij zowel docenten als leerlingen.

 

Uitdaging

 • Verminderen van geluidsniveaus
 • Minimaliseren van laagfrequent achtergrondgeluid
 • Borgen van de spraakverstaanbaarheid
 • Voorkomen van echo's
 • Borgen van spraak- en luistercomfort


Oplossing

 • Een geluidsabsorberend plafond met uitstekende absorptiekwaliteiten voor alle spraakfrequenties, en lage frequenties in het bijzonder
 • Voeg geluidsabsorberende wandpanelen toe op de achterwand voor traditioneel onderwijs en op twee aangrenzende wanden voor groepsonderwijs.
 • Voeg een spraakreflecterende zone toe in het plafond boven de leerkracht bij traditioneel onderwijs

 

Productadvies
  

Ecophon oplossingen voor klaslokalen volgens PvE Frisse Scholen, deel akoestiek

Naar aanleiding van de recente aanscherping van de richtlijnen in Nederland ontwikkelde Ecophon een oplossing voor klaslokalen voor de verschillende ambities (C-B-A) die passen binnen de in Nederland gehanteerde budgetten voor onderwijshuisvesting. We gaan bij deze oplossingen uit van een standaardsituatie, klaslokaal van 8 x 7 x 3 m.  

 

Klasse
volgens PvE
Ecophon systeem 
Doorsnede klaslokaal
Laag
frequent 
(125Hz)
Totale akoestische prestatie Stoot-
bestendig
heid
Binnen- lucht kwaliteit Plafond
opper-
vlak

Klasse A (uitstekend)

Nagalmtijd max. 0,4 sec.

Let op: extra eis bij 125 Hz.  

Gedina A + Extra Bass (incl. Gedina/gamma) en Akusto Wall*

5  5  3  5 Akutex T

 of Master Rigid (incl. Extra Bass en Master Rigid/gamma) en Akusto Wall

 5   5  5  5 Versterkt Akutex FT 

Klasse A                                                           *equivalent van tenminste 6% van het vloeroppervlak                                          

 

 

 

 

 

Klasse B (goed)
Nagalmtijd max. 0,6 sec.

Let op: extra eis bij 125 Hz 

Gedina A + Extra Bass (incl. Gedina/gamma)

 5 4 3 5 Akutex T

Master Rigid (incl. Extra Bass en
Master Rigid/gamma)

 5 4 5 5 Versterkt Akutex FT 

 Klasse B

         

Klasse C (acceptabel)   
Nagalmtijd max. 0,8 sec.             

Gedina A 

 3 3

3

5

Akutex T

Klasse C

         

Dit advies geldt voor deze activiteit en ruimte, gebaseerd op vergelijking tussen Ecophon producten. De toegepaste normering loopt van 1 tot 5, waarbij 5 de hoogste score is. Met betrekking tot binnenluchtkwaliteit , betekent 5 dat deze voldoet  aan de eisen van de Franse VOC A+ en de Californische Emissie Regulering, en 4 dat deze voldoet aan de eisen van VOC A en M1 (Finse Emissie Classificatie van Bouwmaterialen).