Clean room

Sommige Ecophon-producten zijn geclassificeerd volgens ISO 14644-1: 2015 (classificatie van luchtzuiverheid op basis van deeltjesconcentratie )

Dit om hun compatibiliteit met cleanroomvereisten te garanderen, in termen van het aantal in de lucht zwevende deeltjes (afmetingen variërend van 0,1 µm tot 5 µm), uitgedrukt als een concentratie in luchtvolume.

ISO class Particle size
  > 0.1 μm > 0.2 μm > 0.3 μm > 0.5 μm > 1 μm > 5 μm
ISO Class 1 10 2        
ISO Class 2 100  24  10 4    
ISO Class 3 1000  237  102  35  8  
ISO Class 4 10000  2370  1020 352  83   
ISO Class 5 100000  23700  10200  3520  832  29
ISO Class 6 1000000  237000 102000  35200  8320  293 
ISO Class 7       352000 83200  2930 
ISO Class 8       3520000 832000  29300 
ISO Class 9       35200000 8320000  293000 

Sommige Ecophon-producten zijn ook getest om te garanderen dat ze compatibel zijn met de vereisten van NF S 90-351 (Gezondheidszorginstellingen - Gecontroleerde omgevingen - Eisen voor beheersing van besmetting via de lucht). 

De norm definieert verschillende risicozones, waar zone 4 de hoogste eisen stelt. Om een ​​product te classificeren voor gebruik in een bepaalde risicozone, moet het worden getest op deeltjesemissie volgens ISO 14644-1, deeltjesverwijderingskinetiek en luchtmicrobiologische controle.

Definitie risico zones volgens NF S 90-351

Class risk Class clean particle Kinetic elimination particles Class clean microbiological
4 ISO 5 CP(0,5)5 M1
3

ISO 7

CP(0,5)10 M10
2 ISO 8 CP(0,5)20 M100

 

Kinetiek van deeltjeselimenatie (specifieke klassen)

Classes kinetics of particle removal at 0,5 μm Time required to obtain 90% of reduction (min)
CP(0.5)20 ≤ 20
CP(0.5)10 ≤ 10
CP(0.5)5 ≤ 5

De kinetiek van de eliminatie van deeltjes op een niveau van 0,5 mm wordt bepaald door de tijd die nodig is om het aantal oorspronkelijke deeltjes met 90% te verminderen.

Beheersing luchtmicrobiologie

Microbiological cleanliness class Maximum concentration in number of viable particles per cubic meter of air (UFC/m3)
M1 ≤1
M10 10
M100 100

Het materiaal is besmet en vervolgens, na incubatie, worden lucht- en oppervlaktebemonstering uitgevoerd om te controleren of het materiaal geen microbiële proliferatie toelaat. 

De producten van Ecophon zijn getest voor de volgende soorten:

- Staphylococcus aureus MRSA
- Escherichia coli
- Candida albicans
- Aspergillus brasiliensis

Raadpleeg altijd het technische gegevensblad van een product om ervoor te zorgen dat het compatibel is met specifieke cleanroomvereisten.