Beschrijving van een brand in een ruimte

Het beginstadium

Het begin van een brand, het beginstadium, hangt af van de grootte van de brandhaard en de eigenschappen van de materialen of objecten die het betreft.

Het groeistadium

Functional demands, Fire safety, Growth phase of the fire

In het groeistadium neemt de omvang van de brand toe en kunnen ook andere voorwerpen in de nabijheid van de brandhaard ontbranden. Zelfs de bekleding van wanden, vloeren en plafonds in de nabijheid van de brandhaard kan ontbranden. Er komt steeds meer rook en warmte vrij en onder het plafond vormt zich een hete laag met brandgassen.

In het groeistadium is de brand plaatselijk. De brandeigenschappen van de bekleding van het oppervlak spelen een heel belangrijke rol bij de ontwikkeling van brand.

Vlamoverslag 

In het groeistadium kan een flashover (vlamoverslag) optreden. De intensiteit van de brand is op dat moment zo groot dat de brand niet langer plaatselijk blijft, maar alle brandbare materialen in de kamer beïnvloedt. Er komt veel hitte vrij en de vlammen slaan uit ramen en deuropeningen.