Eisen voor brandveiligheid in gebouwen

Functional demands, Fire safety, Initial stage of fire

Het hoofddoel van het ontwerp van het gebouw ten aanzien van de brandveiligheid is om de gevolgen van de brand tot een minimum te beperken door:

 • voorkomen van persoonlijk letsel bij mensen
 • beperken van schade aan materialen en economische schade 

In een brandend gebouw is er een groot risico op persoonlijk letsel. Om een gebouw veilig te evacueren tijdens een brand moet rekening gehouden worden met: 

 • toxische gassen die vrijkomen
 • zichtbelemmering
 • warmtestraling
 • temperatuur

Voor het garanderen van een veilige evacuatie, mag de temperatuur in de vluchtroutes waardoor mensen ontsnappen niet boven 80ºC komen.

De gehele brandveiligheid in een gebouw

De gehele brandveiligheid in een gebouw, met alle specifieke functies, is een complex geheel dat verschillende gebieden en interacties betreft: 

 • Gebouw, inclusief ontwerp, bouwelementen, materialen, binneninrichting en meubilair
 • Branddetectie en -alarmsystemen
 • Organisatie en praktijk van een evacuatie, bijv. in scholen en zorgcentra
 • Reddingspogingen van de brandweer
 • Blussen en beheersen van de brand gedeeltelijk door automatische brandblussystemen en gedeeltelijk met behulp van de actieve inzet van bijv. de brandweer

Deze aspecten vallen gewoonlijk onder de bouwverordeningen en verschillende normen. De bouwvoorschriften worden op nationaal niveau opgesteld en verschillen van land tot land. De normen kunnen op nationale (bijv. DIN, BS en ASTM) of internationale basis (EN- en ISO-normering) zijn.