Vochtbestendigheid

Humidity resistance icon

Verlaagde plafonds

Fabrikanten van plafonds moeten kunnen garanderen dat plafondpanelen voldoende sterk zijn om hun eigen gewicht te dragen na installatie, en potentiële toegevoegde punt/lineaire/verdeelde belasting. 

Dit wordt gedaan door het testen van de buigstreksterkte (FTS), conform EN 13964:2014 (Annex F voor plafondpanelen en Annex J voor Baffles), in vastgestelde condities en klassen volgens Tabel 8, EN 13964:2014.

De prestaties van Ecophon plafondpanelen kunnen worden gevonden in de respectievelijke Declaration of Performance.

Tabel 8, EN 13964:2014

Klasse  Condities
A Bouwmaterialen blootgesteld aan variërende relatieve luchtvochtigheid tot 70% en variërende temperatuur tot 25°C maar zonder corrosieve verontreinigende stoffen.
B Bouwmaterialen blootgesteld aan variërende relatieve luchtvochtigheid tot 90% en variërende temperatuur tot 30°C maar zonder corrosieve verontreinigende stoffen.
C Bouwmaterialen blootgesteld aan variërende relatieve luchtvochtigheid tot 95% en variërende temperatuur tot 30°C met het risico op condensatie maar zonder corrosieve verontreinigende stoffen.
D

Zwaarder dan bovengenoemd.

Stretchstoffen


De stabiliteit van stretchstoffen in vochtige omgevingen wordt geëvalueerd volgens verschillende testprotocollen zoals gespecificeerd door de norm voor stretchstoffen
EN 14716:

De maatvastheid onder invloed van vocht verifieert de geschiktheid voor gebruik van de stretchstof in vochtige atmosferen, mogelijk gevuld met chloor . De test wordt uitgevoerd volgens EN 14716 (Bijlage C) en meet de rek van het weefsel (zowel in schering- als inslagrichting, in %) na blootstelling aan waterdamp gedurende minimaal één week (temperatuur 30°C). Een prestatie van 0% geeft dus aan dat de stof volledig stabiel blijft bij blootstelling aan vocht.

De maatvastheid onder invloed van warmte verifieert de stabiliteit van de uitgerekte stof in de loop van de tijd. Het is een versnelde verouderingstest, uitgevoerd volgens EN 12280-1, die de rek van het weefsel meet (zowel in schering- als inslagrichting, in %) na 30 minuten blootstelling aan 60°C. Een prestatie van 0% geeft dus aan dat de stof na verloop van tijd stabiel blijft.

De waterdamptransmissiesnelheid (WVTR) geeft de massa waterdamp aan die in 24 uur door één vierkante meter stof wordt doorgelaten, bij specifieke temperatuur- en vochtigheidsomstandigheden. De tests worden uitgevoerd volgens ISO 2528 onder de omstandigheden B zoals vastgelegd in bijlage B: temperatuur 38°C, relatieve vochtigheid 90%.