Glans & lichtdiffusie

Lichtdiffusie

Lichtdiffusie (hoe het licht wordt verspreid) kan de verblinding door en weerkaatsing van verschillende oppervlakken en objecten in een ruimte aanzienlijk verminderen. Hoe diffuser en gelijkmatiger het licht wordt verdeeld, des te beter kunnen verblinding en schittering voorkomen worden.

Metingen volgens DIN 5036 tonen aan, dat vrijwel al het gereflecteerde licht (99%) op Ecophon plafonpanelen in witte en lichte kleuren diffuus is. De oppervlaktecoating van het paneel draagt bij aan het verspreiden van het licht in alle richtingen.

Bright polished metal surface

1. Reflectie in een gladgepolijst metalen oppervlak zonder diffusie

Surface with medium light diffusion

2. Reflectie in een oppervlak met medium lichte diffusie creëert schittering in verschillende hoeken.

Highly diffused reflection

3. Een hoge diffuse reflectie voorkomt weerspiegeling en schittering.

Glans

Een andere oppervlakte eigenschap die belangrijk is om te bepalen is glans. Het wordt omgezet naar een eengetalswaarde (voor een bepaalde invalshoek van het licht) de glans van een oppervlak, dat wil zeggen in hoeverre het oppervlak het invallende licht reflecteert zonder het te verstrooien in de ruimte. 

Glans is altijd gerelateerd aan een bepaalde hoek (bijv. 20°, 60° or 85°) en beschrijft niet hoe gelijkmatig het gereflecteerde licht wordt verspreid in de ruimte

De glanswaarde ligt gewoonlijk tussen 0 en 100 (kan hoger zijn voor spiegelende metalen oppervlakten) waarbij <10 mat, 10-70 semi-mat en >70 hoogglans is, conform de meest relevante standaarden, d.w.z. ISO 2813 en ASTM D 523

De ruwheid van het oppervlak en het type coating heeft veel invloed op de glans. De glans van  Akutex™ FT oppervlak is minder dan 1, waarbij ter vergelijking de glans van zwart gekleurd glas ongeveer gelijk is aan 100 en de glans van een spiegel 2000.


Retro-diffusie coëfficiënt

Retro reflection factor

Algemene methoden die worden gebruikt voor het meten van lichtreflectie en glans geven geen verklaring hoe een plafondoppervlak als totaal wordt waargenomen en ervaren. De retro diffusie van het oppervlak helpt om het plaatje compleet te maken. Deze methode wordt bijvoorbeeld gebruikt om de hoeveelheid licht te meten wat gereflecteerd wordt door geverfde lijnen op wegen.

Bij rijden in het donker is het cruciaal dat men de geverfde lijnen op de weg kan zien. Als we er van uitgaan dat de belangrijkste lichtbron de lichten van de auto is, dan gaat het er om hoeveel licht wordt gereflecteerd naar de bestuurder. De zogenoemde Retro-reflectiecoëfficiënt wordt beschreven in de standaard EN 1436.

In het algemeen beschrijft retro diffusie hoe het licht op een oppervlak valt in een lage hoek en gezien vanuit verschillende posities. Voor plafonds wordt dit gemeten onder een hoek van 30°, zowel in een verticaal als horizontaal vlak. Voor beide situaties is de lichtbundel statisch en alleen het oog is in beweging.  

 

Horizontale meting

Horizontale meting
A: Lichtbron                   D: Oppervlak plafondmonster
B: Lichtbundel                E: Relatieve lichtintensiteit
C: Kijkrichting                F: Hoek (°)

Verticale meting

Verticale meting
A: Lichtbron              D: Oppervlak plafondmonster
B: Lichtbundel           E: Relatieve lichtintensiteit
C: Kijkrichting           F: Hoek (°)

Voor de horizontale meting, wordt de hoeveelheid licht gezien door het oog gemeten langs de groene cirkel. Voor niet-georiënteerde oppervlakken, is het voldoende om de meting uit te voeren op een helft van de cirkel.

De resultaten worden gepresenteerd als een grafiek van de lichtintensiteit als een functie van de hoek (tussen 0 en 180°) tussen lichtbundel en bekijken van richting.

"0" komt overeen met oog en lichtbron vanuit dezelfde positie. "180" komt overeen met oog en lichtbron tegenover elkaar. Een oppervlak met een lambertiaanse reflectie (d.w.z. diffuus reflecterend is de schijnbare helderheid van een Lambertiaans oppervlak voor een waarnemer hetzelfde ongeacht zijn waarnemingshoek) geeft als patroon een rechte horizontale lijn (in zwart op de grafiek rechts).

Voor de verticale meting, wordt de hoeveelheid licht door het oog waargenomen, gemeten langs de zwarte cirkel segment, variërend van 30° tot 150° uit een halve cirkel.

In een grafiek, waarbij de licht-intensiteit zich als een functie van de hoek tussen de kijkrichting en het oppervlak presenteert, zal een typisch bolvormige curve te zien zijn met haar top voor een positie van het oog die loodrecht op het oppervlak. Een oppervlak met een lambertiaanse reflectiepatroon zal als een cosinus (zwarte curve) tonen.

Het Akutex™ FT oppervlak heeft een zeldzaam kenmerk, in die zin dat het iets meer licht terugkaatst naar de lichtbron dan naar voren. In die zin, gedraagt het zich als een ultramat oppervlak.

Practische implicaties van retro-diffusie

Als het plafond een goede retro-diffusie geeft (de curve voor de horizontale afmeting plat is en de curve voor de verticale afmeting ligt dicht bij een cosinus), zal er geen verschil in waarneming van het oppervlak zijn wanneer men door een ruimte loopt. Ongeacht de relatieve positie van de kijker naar het raam, zal het plafond presenteren op dezelfde witte, strakke visuele kenmerken.

 

Licht dat van achter komt

Licht dat van achter komt

Licht van voor

Licht dat van voor komt

Ook zal een goede retro verspreiding kleuren van de omgeving of aangrenzende muren niet opnemen. Het zal bijdragen aan de zogenaamde visuele integriteit van het plafond.

Optimale retroreflection coëfficiënt

Optimale retroreflectie coëfficiënt  

Lage retroreflectie coëfficiënt

Lage retroreflectie coëfficiënt

 

Kortom: een goede retro-diffusie welke dicht bij een lambertiaanse verdeling zit is positief voor een plafondoppervlak, en maakt deze homogeen en gecontroleerd. Maar voor een rijke ervaring van een ruimte, moet deze worden uitgerust met gerichte lichtaccenten, om het directionele aspect van licht zoals we van buiten gewend zijn, te beleven.