Lichtreflectie

Lichtreflectie voegt waarde toe aan plafonds

Om de meeste efficiëntie te verkrijgen, zowel voor instromend daglicht als verlichting, moet de lichtreflectie van het plafond hoog zijn. De voornaamste redenen hiervoor zijn:

  • Perceptie van de ruimte
    Een helder plafond met een hoge lichtreflectie doet denken aan de open lucht bij daglicht waar de hemel vaak het helderste oppervlak is. In het algemeen doet dit de ruimte groter lijken, aangezien hoge plafonds worden geassocieerd met lichte ruimtes dankzij overvloedige toestroom van daglicht door de hoge ramen. Aan de andere kant lijkt een donkere ruimte laag. Lage plafonds betekenen lage buitengevels en beperkte inval van daglicht.

  • Energiebesparing
    Een plafond met een hoge lichtreflectie zal de bestaande verlichting ondersteunen en helpen om het licht gelijkmatig in de ruimte te verspreiden. Op deze manier kan de verlichting worden geoptimaliseerd. Of door meer licht te op de werkplekken (de oppervlakken die bedoeld zijn om te worden verlicht) voor een bepaald effect. Ofwel door gebruik van een lagere verlichtingssterkte dan nodig zou zijn geweest met een plafond met lagere lichtreflectie. Het laatste heeft de voorkeur omdat dit kostenbesparend werkt.

  • Minder weerspiegeling
    Tot op zekere hoogte vermindert een hoge lichtreflectie ook de kans op weerspiegeling van lichtarmaturen, omdat de luminantie (d.w.z. het verschil in helderheid tussen de lichtgevende oppervlakken van de armaturen en het plafond) kleiner wordt. Bij directe verlichting moet de lichtreflectie van het systeemplafond minstens 70% bedragen.


Indirecte verlichting, d.w.z. lichtprojectie tegen het plafondoppervlak, vereist hoge lichtreflectie. 
Het niveau van verlichting in de ruimte hangt direct af van de hoeveelheid licht die door het plafond wordt gereflecteerd, vanaf de eerste reflectie. In zekere zin heeft iedere % minder in lichtreflectie eenzelfde vermindering van de efficiëntie van het verlichtingssysteem tot gevolg. De lichtreflectie van het plafond moet tenminste 80% zijn.

Als laatste zal een hoge lichtreflectie leiden tot een betere verspreiding van het licht in de ruimte, aangenomen dat de muren ook reflecterend zijn. Men zou kunnen zeggen dat dankzij een reflecterend plafond, het licht langer de kans krijgt om terug te kaatsen voordat het wordt geabsorbeerd door de oppervlakken in de ruimte.

Lichtreflectie wordt gemeten volgens BS8493:2008+A1:2010. Meetwaaden worden geëvalueerd volgens CIE 10 degree Standard Observer (1964) en CIE Standard Illuminant D65.