Disclaimer voor Saint-Gobain Ecophon AB producten en diensten

 

De informatie en software op deze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Het is niet de bedoeling dat de disclaimer in tegenstrijd is met de regelgeving volgens de Nederlandse wet noch dat deze aansprakelijkheid uitsluit voor zaken die volgens de wet niet zijn uitgesloten.

 

Deze publicatie is een algemene handleiding om te bepalen welk product het meest geschikt is voor een bepaalde eis en toont de aanbevolen toepassingen van onze systeemgroepen. De technische gegevens zijn gebaseerd op resultaten verkregen uit specifieke testen en andere testsituaties, of op jarenlange ervaring onder normale omstandigheden.

 

Gespecificeerde functies en kenmerken (of eigenschappen) voor producten en systemen zijn alleen geldig indien gehandeld wordt in overeenstemming met instructies, installatieschema's, installatiegidsen, onderhoudsgidsen en indien andere voorschriften en aanbevelingen zijn nageleefd. Iedere afwijking hiervan, d.w.z. uitwisseling van specifieke onderdelen of producten, zullen Saint-Gobain Ecophon AB niet aansprakelijk stellen voor functie, resultaten en bereikte eigenschappen.

 

Alle beschrijvingen, afbeeldingen en afmetingen in deze publicatie zijn van toepassing op algemene situaties en zullen nooit deel uitmaken van een contract. De in deze publicatie getoonde producten en systemen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

 

Onze website kan technische onvolkomenheden of typefouten bevatten, ondanks de zorg die eraan besteed is. Saint-Gobain Ecophon AB stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke fouten of onvolkomenheden.

 

Ecophon AB geeft geen garantie dat de informatie en software op de website vrij is van storingen of dat informatie, software of ander materiaal dat vanuit de site toegankelijk is, vrij is van computervirussen of andere schadelijke elementen.

 

Links naar externe sites of informatiebronnen worden alleen voor gebruiksgemak gegeven. Saint-Gobain Ecophon AB aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de informatie en software die op deze sites wordt gegeven en voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie.