Transparantie in alles wat we doen

Als bedrijf dat inzet op maximale transparantie hechten wij zeer aan onafhankelijke certificeringen van onze producten en processen.

Bijdragen aan goed geïnformeerde keuzes

Bij Ecophon zijn we ervan overtuigd dat onze klanten erop willen kunnen vertrouwen dat onze akoestische oplossingen veilig zijn voor mens en milieu. Dat is de reden dat wij ervoor hebben gekozen samen te werken met een scala aan onafhankelijke certificeringsinstanties—een onbevooroordeelde bevestiging om het u eenvoudiger te maken tot uw definitieve keuze te komen.

Veilig vanaf het begin

We werken nauw samen met leveranciers en selecteren onze grondstoffen zorgvuldig om zeker te stellen dat al onze producten voldoen aan de REACH-eisen van de European Chemicals Agency (ECHA). Onze absorbers zijn gemaakt van mineraal wol dat door de European Certification Board for mineral wool products (EUCEB) is gecertificeerd voor maximale kwaliteit en veiligheid. Maar wij gaan nog een stapje verder en bieden door derden geverifieerde gezondheidsproductverklaringen aan voor een aantal van onze producten.

Gegarandeerd lage emissies

Ecophon oplossingen worden ontwikkeld om te voldoen aan de strengste eisen op het gebied van emissies naar het binnenmilieu. Dat is voor ons een belangrijke manier om de hoogste niveaus aan comfort en veiligheid te kunnen garanderen en tegelijkertijd te voldoen aan de eisen voor gecertificeerde duurzame gebouwen. De meeste van onze producten zijn opgenomen in het Indoor Air Comfort certificeringsprogramma van het Eurofins Product Testing laboratory. Ze geven niet zomaar een certificering af dat onze producten voldoen aan de strengste emissie-eisen, maar inspecteren onze faciliteiten ook regelmatig om zeker te stellen dat dezelfde hoge standaard batch na batch wordt gehandhaafd.


Een milieuproductverklaring voor iedere productserie  

Het beoordelen, begrijpen en verlagen van de milieuvoetafdruk van onze producten is minstens net zo cruciaal als al het andere dat we doen bij Ecophon. De voetafdruk van een product wordt verkregen via een levenscyclusanalyse volgens de relevante internationale normen. Om zo representatief en nauwkeurig mogelijk te zijn, wordt iedere productserie afzonderlijk beoordeeld. Momenteel beschikken we over 19 onafhankelijk geverifieerde en publiekelijk beschikbare milieuproductverklaringen, het hoogste aantal binnen onze sector—en weer zo’n manier waarop we invulling geven aan ons commitment ten aanzien van transparantie over onze milieu-impact.

 

Al onze certificeringen en verklaringen kunnen worden gedownload van ons download centre