Duurzaam innoveren

Duurzaamheid is bij de R&D teams van Ecophon top of mind en bepalend voor alle activiteiten op het gebied van de ontwikkeling van de akoestische oplossingen van de toekomst.

Duurzaamheid als uitgangspunt

Innovatie is een kernwaarde van de Ecophon Group en duurzaamheid is de drijvende kracht. We werken doorlopend aan nieuwe en betere manieren om invulling te geven aan ons motto 'a sound effect on people' en duurzaamheid speelt daarbij een cruciale rol. Het is van invloed op de nieuwe ontwikkelingsprojecten waarin wij investeren, bijvoorbeeld producten gericht op het verminderen van de ecologische footprint van onze oplossingen. Duurzaamheidscriteria helpen ons ook in onze keuze voor componenten en de leveranciers en partners waarmee we samenwerken. 

Innovatie die opvalt

Voor het negende opeenvolgende jaar staat de Saint-Gobain Group, waarvan Ecophon onderdeel uitmaakt, vermeld op de lijst van “Derwent Top 100 Global Innovators” van Clarivate Analytics.  Deze award is een erkenning voor de expertise en het commitment van onze teams om onze klanten nieuwe en gedifferentieerde oplossingen te bieden voor grote maatschappelijke vraagstukken, waaronder duurzaamheid. 

De exponentiële kracht van samen

Binnen de Saint-Gobain Group neemt Ecophon actief deel aan het R&D programma “Reducing our CO2 footprint” waarbinnen synergieën tussen de verschillende R&D teams in de Group optimaal benut worden. Dit programma bestaat uit drie hoofdonderdelen: het bevorderen van de overdracht van goede praktijken en koolstofarme technologieën, het onderzoeken en delen van informatie over nieuwe koolstofarme technologieën en het ontwikkelen van technische vaardigheden voor een snelle en effectieve beheersing van deze nieuwe technologieën.