... / Kantoren / Verwante informatie / Binnenluchtkwaliteit in kantoren

Binnenluchtkwaliteit in kantoren

Slechte luchtkwaliteit* kan het werktempo verlagen en het aantal fouten verhogen.

Diverse onderzoeken bij volwassenen die nagebootste kantoorwerkzaamheden verrichtten geven meer informatie over het effect van binnenluchtkwaliteit op prestaties. Deze studies toonden aan dat mensen minder CO2 konden uitademen, door een verhoogde luchtverontreiniging door emissies van bouwmaterialen, meubilair en kantoorapparatuur

Dit kan twee dingen betekenen:

  • Of dit is het gevolg van verminderd metabolisme, ofwel stofwisseling genoemd, vanwege een lagere motivatie om taken in vervuilde lucht te verrichten.
  • Of het kan het gevolg zijn van fysiologische veranderingen die leiden tot inefficiënte luchtuitwisseling in de longen bij het inademen van vervuilde lucht. Dit zou resulteren in een hogere concentratie van koolstofdioxide in het bloed. Dit laatstgenoemde mechanisme staat erom bekend dat het hoofdpijn veroorzaakt en helder denken moeilijk maakt.

Een aantal onderzoeken hebben een verband aangetoond tussen de kwaliteit van de lucht en de prestaties van kantoormedewerkers. Eén studie combineerde de resultaten van verschillende andere onderzoeken en toonde aan dat de uitvoering van kantoortaken lineair verbetert in samenhang met het percentage mensen dat de luchtkwaliteit acceptabel vindt (bij het binnenkomen van de ruimte). Sterker nog:

Iedere 10% vermindering van personen die ontevreden zijn over de luchtkwaliteit staat gelijk aan een productiviteitsverhoging  van 1% bij de uitvoering van kantoortaken.

Akoestische oplossingen voor kantoren 

 

*door emissies van b.v. bouwproducten of door te weinig ventilatie

 

Neem contact met ons op

 

 

Yvette Tietema

Concept Developer Office

 

Mobiel: 0611874345

Stuur e-mail naar Yvette>>

Volg Yvette op Linkedin en Twitter

 

 

 

 

 

     

van Ecophon 3e generatie glaswol producten hebben Franse VOC A+.

Binnenluchtkwaliteit

Neem contact met ons op

 

 

Yvette Tietema

Concept Developer Office

 

Mobiel: 0611874345

Stuur e-mail naar Yvette>>

Volg Yvette op Linkedin en Twitter