... / Basis akoestiek / Alles over geluid / Geluidsdrukniveau

Geluidsdrukniveau,geluidssterkte,geluidsniveau

Muziek is een mix van geluidsdruk en verschillende frequenties.

 
Geluidsdruk, of geluidsdrukniveau komt voort uit de drukverschillen in de lucht veroorzaakt door de geluidsgolven. Het laagste geluidsniveau die door mensen gehoord kan worden wordt de gehoorgrens genoemd. De hoogste druk die we kunnen doorstaan is de pijngrens. Geluidsdruk of geluidssterkte op de pijngrens is een miljoen keer groter dan bij de gehoorgrens. 
 
Om te voorkomen dat we met dergelijke grote getallen te maken krijgen, wordt er een compacte logaritmische schaal gebruikt uitgedrukt indecibel (dB). Hierbij heeft het laagste geluidsdrukniveau de waarde van 0 dB (de gehoorgrens) terwijl de pijngrens een waarde heeft van ongeveer 120 dB.
 
Wanneer de waarden samen worden gevoegd op de logaritmische schaal, verschilt het resultaat met de waarden van een lineaire schaal. Wanneer twee even sterke geluidsbronnen samen worden gevoegd, verdubbeld het geluidsdrukniveau niet maar neemt met 3 dB toe.

Onthoud:

  • Geluidsdruk, of geluidsdrukniveau, is het resultaat van drukverschillen in de lucht veroorzaakt door geluidsgolven

  • Het laagste geluidsdrukniveau dat door mensen gehoord kan worden noemen we de gehoorgrens, de hoogste geluidsdrukniveau dat we aankunnen staat bekend als de pijngrens

  • Een  logaritmische schaal wordt gebruikt uitgedrukt in decibel (dB)

  • Wanneer twee even sterke geluidsbronnen worden samengevoegd, verdubbeld het geluidsdrukniveau niet maar neemt toe met drie decibel

Neem contact met ons op

Saint-Gobain Ecophon
Parallelweg 17
4878 AH Etten-Leur

Tel: 076 - 502 00 00
Fax: 076 - 501 74 00
E-mail: plafonds@ecophon.nl

Stuur ons een e-mail>>

Neem contact met ons op

Saint-Gobain Ecophon
Parallelweg 17
4878 AH Etten-Leur

Tel: 076 - 502 00 00
Fax: 076 - 501 74 00
E-mail: plafonds@ecophon.nl

Stuur ons een e-mail>>