... / Basis akoestiek / Alles over geluid / Geluidsdrukniveau

Geluidsdrukniveau,geluidssterkte,geluidsniveau

Muziek is een mix van geluidsdruk en verschillende frequenties.

Onthoud:

Geluidsdruk of geluidsdrukniveau is het resultaat van drukverschillen in de lucht veroorzaakt door geluidsgolven

Gehoorgrens is het laagste geluidsdrukniveau dat door mensen gehoord kan  worden

Pijngrens is het hoogste geluidsdrukniveau dat we aankunnen

Decibel (dB)  een compacte logaritmische schaal om het geluidsdrukniveau te meten)

Wat is geluidsdruk? 

Geluidsdruk, of geluidsdrukniveau komt voort uit de drukverschillen in de lucht veroorzaakt door de geluidsgolven. Het laagste geluidsniveau die door mensen gehoord kan worden wordt de gehoorgrens genoemd. De hoogste druk die we kunnen doorstaan is de pijngrens.
Geluidsdruk of geluidssterkte op de pijngrens is een miljoen keer groter dan bij de gehoorgrens. 
 
Waarom gebruiken we een decibel schaal?
Om te voorkomen dat we met dergelijke grote getallen te maken krijgen, wordt er een compacte logaritmische schaal gebruikt uitgedrukt indecibel (dB). Hierbij heeft het laagste geluidsdrukniveau de waarde van 0 dB (de gehoorgrens) terwijl de pijngrens een waarde heeft van ongeveer 120 dB.
 
Wanneer de waarden samen worden gevoegd op de logaritmische schaal, verschilt het resultaat met de waarden van een lineaire schaal. Wanneer twee even sterke geluidsbronnen samen worden gevoegd, verdubbelt het geluidsdrukniveau niet maar neemt met 3 dB toe.

Neem contact met ons op

Saint-Gobain Ecophon
Parallelweg 17
4878 AH Etten-Leur

Tel: 076 - 502 00 00
Fax: 076 - 501 74 00
E-mail: plafonds@ecophon.nl

Stuur ons een e-mail>>

Begrippenlijst akoestiek

Lees meer over de basisbegrippen in de wereld van akoestiek.

Lees meer

Neem contact met ons op

Saint-Gobain Ecophon
Parallelweg 17
4878 AH Etten-Leur

Tel: 076 - 502 00 00
Fax: 076 - 501 74 00
E-mail: plafonds@ecophon.nl

Stuur ons een e-mail>>