... / Basis akoestiek / Kies de juiste geluidsabsorptie / Geluidsabsorptieklassen

Geluidsabsorptieklassen

Het absorptiediagram toont de practische absorptiecoëfficiënt αp conform de internationale standaard EN ISO 11654. Dezelfde standaard definieert de eengetalswaarde αw, en de geluidsabsorptieklassen voor de producten in deze publicatie.

Functional demands Acoustics

 

1. Absorptieklasse A
2. Absorptieklasse B
3. Absorptieklasse C
4. Absorptieklasse D
5. Absorptieklasse E
6. Niet geclassificeerd
7. Frequentie Hz
8. αp Praktische absorptiecoëfficiënt

 

De absorptieklassen zijn onderverdeeld in A-E, waarbij absorptieklasse A de hoogste geluidsabsorptie heeft. Voor een bepaalde absorptieklasse moet altijd een specifieke totale constructiehoogte (a.o.p.) worden gegeven. ASTM-standaard C 423 specificeert twee verschillende afzonderlijke waarden: de NRC (Noise Reduction Coëfficiënt) en de SAA (Sound Absorption Average). Beide waarden worden berekend als een gemiddelde van het frequentiebereik (250-2000 Hz resp. 200-2500 Hz). 
 
 
1. Oppervlakte ruimte
2. Afhanghoogte onderkant plafond (a.o.p.)
3. Geluidsabsorber
 
Bij alle geluidsabsorptiewaarden en curven moet een getal zijn vermeld wat de afhanghoogte tot onderkant van het bouwkundig plafond aangeeft (a.o.p.) Geluidsabsorptiewaarden zonder vermelding van a.o.p. zijn inkompleet en kunnen niet voor vergelijking worden gebruikt.  
Note: De aangegeven absorptiecoëfficiënten en de brandwerende eigenschappen verminderen als de producten worden overgeverfd.
 
 
 
 
 

Neem contact met ons op

Saint-Gobain Ecophon
Parallelweg 17
4878 AH Etten-Leur

Tel: 076 - 502 00 00
Fax: 076 - 501 74 00
E-mail: plafonds@ecophon.nl

Stuur ons een e-mail>>

Neem contact met ons op

Saint-Gobain Ecophon
Parallelweg 17
4878 AH Etten-Leur

Tel: 076 - 502 00 00
Fax: 076 - 501 74 00
E-mail: plafonds@ecophon.nl

Stuur ons een e-mail>>