... / Akoestische oplossingen / Kennisbank akoestiek / Begrippenlijst akoestiek

Begrippenlijst akoestiek

Absorptieklasse

Classificatie van geluidsabsorbers in geluidsabsorptieklassen (Sound Absorption Classes) A-E, conform EN-ISO 11654, inclusief de tertsbanden van 200 Hz tot en met 5000 Hz worden in beschouwing genomen.
 

Akoestiek

“Akoestiek” is de term voor de wetenschap van geluid en hoe geluid wordt ervaren. Akoestiek is verdeeld in diverse specialisme, o.a. ruimte-akoestiek. Het woord akoestiek komt van het Griekse woord akoustikos (“van invloed op horen”) en akouo (“horen”).

 

Articulatieklasse (AC)

Een classificatie van verlaagde plafondsystemen naar hun vermogen een bijdrage te leveren aan de akoestische privacy tussen werkstations. De Articulatieklasse AC wordt berekend met behulp van de interzonale demping conform ASTM E-1110.  Deze waarde kan vervolgens worden gebruikt bij het classificeren en vergelijken van akoestische plafondsystemen. Naarmate de articulatieklasse hoger is, wordt de spraakprivacy in een open kantooromgeving beter. Wij raden u aan voor acceptabele spraakprivacy een verlaagd plafond te gebruiken met een minimum Articulatieklasse 180. Een hoge Articulatieklasse levert een goede privacy een lagere Articulatieklasse levert een lagere privacy. Vertrouwelijke gesprekken en werkzaamheden die concentratie vragen, vereisen goede privacy.

 

AC Producten
200 Master A
190 Master, Ds, E, Combison Duo A, E, Focus A, Gedina A.
180 Focus, Ds, Dg, E, Gedina E

  

Verminderde verstaanbaarheid van medeklinkers  (%-Alcons)

Een methode voor het objectief meten van de spraakverstaanbaarheid is de bepaling van de verminderde verstaanbaarheid van medeklinkers (%-Alcons), een maat die aangeeft welk percentage medeklinkers niet juist of onjuist wordt verstaan. Medeklinkers spelen een belangrijkere rol in de spraakverstaanbaarheid dan klinkers. Wanneer de medeklinkers duidelijk verstaan worden, kan een gesprek gemakkelijker gevolgd worden.

 

Achtergrondgeluid (dB)

Bijvoorbeeld afkomstig van gesprekken, schuivende stoelen, zoemende ventilatie, verkeer, machines en apparatuur, geluid vanuit gangen en aangrenzende ruimtes of speelplaatsen. Toenemend achtergrondgeluid kan op de lange termijn negatieve effecten hebben, zoals ziekte, vermoeidheid, verminderde productiviteit en efficiëntie. Daarom wordt het afgeraden een betere spraakprivacy te bereiken door middel van het verhogen van het lawaai van ventilatoren of het gebruik van andere geluidsmaskerende systemen. Bovendien moet u niet vergeten dat mensen geluid en lawaai verschillend ervaren. Privacy en afzondering in open ruimtes kunnen alleen naar tevredenheid worden bereikt door het creëren van afzonderlijke ruimtes voor vertrouwelijke discussies en taken die een hoge mate van concentratie vragen. 


Ceiling Attenuation Class (CAC)

Eengetalswaarde voor de geluidsisolatie van een verlaagd plafond tussen twee ruimten, bepaald onder laboratoriumomstandigheden volgens ASTM E 1414. Deze meting betreft alleen de geluidsoverdracht die plaatsvindt via het verlaagde plafond.

Dn,f,w (dB)

Eengetalswaarde, conform EN ISO 717-1, voor de laboratoriumwaarde van de geluidsisolatie van een verlaagd plafond, gemeten tussen twee ruimten volgens ISO 10848-2. Deze meting betreft alleen de geluidsoverdracht die plaatsvindt via het verlaagde plafond. 

 

Flutterecho

Snelle opeenvolging van echo's tussen twee parallelle geluidsreflecterende oppervlakken.

 

Frequentie

Net als golven in het water bewegen ook geluidsgolven met een bepaalde snelheid voorbij een bepaald punt. De golffrequentie wordt bepaald door het aantal "pieken" of "dalen" die dit punt passeren in een seconde.  Frequentie wordt uitgedrukt in Herz (Hz). Hoe hoger het getal, hoe hoger de toon en vice versa ( respectievelijk treble en bass). Het menselijke oor neemt frequenties waar van circa 20 Hz tot een kleine 20.000 Hz. De belangrijkste frequenties van spraak liggen tussen de 125 en 8000 Hz.

 

Interzonale demping van plafondsystemen

1. Plenum
2. Testplafond
3. Luidspreker
4. Referentielocatie (bron)
5. Scherm
6. Meetposities

De meetapparatuur voor de interzonale demping wordt opgesteld in een vastgestelde layout, met een 1,5 meter hoge scheidingswand en vastgestelde plaatsen voor zender en ontvanger. De interzonale demping wordt berekend als de afwijking in geluidsdruk tussen zender en ontvanger voor iedere tertsband in het frequentiebereik 200-5000 Hz op iedere afstand. 

 

Lawaai

Ongewenst geluid. Lawaai is een subjectief begrip: wat de één waarneemt als lawaai kan voor de ander een aangenaam of nuttig geluid zijn. 

 

Geluidsreductiecoëfficiënt (NRC)

Eengetalswaarde voor geluidsabsorptie conform ASTM C 423, bepaald als het gemiddelde van de absorptiecoëfficiënten bij 250, 500, 1000 en 2000 Hz.

Privacy

Akoestische privacy (afzondering) tussen werkplekken in een open kantoorruimte of kantoortuin kan worden gekwantificeerd met de Articulatieklasse (AC).
   

Room Acoustical Speech Transmission Index (RASTI)

RASTI is een objectieve maat voor de spraakverstaanbaarheid in een ruimte. De metingen worden verricht in twee fequenties, 500 Hz en 2000 Hz. waarbij een luidspreker zich bevindt op de plaats waar gewoonlijk de spreker zich bevindt en een microfoon waar de toehoorders zich bevinden. (Zie ook STI)

Nagalmtijd (T of RT)

De tijd die nodig is om het geluidsdrukniveau in een ruimte met 60 dB te laten afnemen nadat een geluidsbron wordt uitgeschakeld. Het meten van de nagalmtijd stelt ons in staat om de totale geluidsabsorptie in de ruimte te berekenen. De nagalmtijd is afhankelijk van de frequentie.

Sabine

De natuurkundige Wallace Clement Sabine (1869-1919) ontwikkelde in Riverbank, ten westen van Chicago, de bekende formule van Sabine (T=0,16xV/A), die de relatie geeft tussen nagalmtijd (T s), ruimte volume (V in m³) en de totale hoeveelheid geluidsabsorptie (A in m²).

 

Signaal-lawaai ratio (S/N)

Een andere belangrijke parameter die de spraakverstaanbaarheid beïnvloedt is het achtergrondlawaai, of meer specifiek de signaal-lawaai ratio (S/N). Dit is de verhouding tussen signaal (bijv. spraak) en het achtergrondlawaai (bijv. ventilatiegeluiden). Om een goede spraakverstaanbaarheid te bereiken moet een geluid tenminste 15 dB boven het achtergrondlawaai uitkomen. Voor personen met een behoorbeschadiging moet deze waarde zelfs groter zijn; een verhouding van tenminste 20 dB wordt vaak als leidraad genomen. Anderzijds, indien de geluidsverhouding veel minder bedraagt, of indien het signaal lager is dan het geluid, wordt het signaal gedeeltelijk gemaskeerd. Zo kan een bepaalde privacy bereikt worden.

Geluidsabsorbers

Materialen en structuren met het vermogen om de akoestische energie(geluid)  om te zetten in andere vormen van energie. Zij kunnen de ruimteakoestiek verbeteren door het verminderen van de reflectie van geluid, waardoor de nagalmtijd en het galmniveau dalen.

Geluidsabsorptie

De omzetting van akoestische energie in mechanische energie (trillingen) en/of thermische energie (warmte). De mate van geluidsabsorptie wordt uitgedrukt in de geluidsabsorptiecoëfficiënt α, of de geluidsabsorptieklasse  (A-E) conform EN-ISO 11654 of de eengetalswaarde NRC/SAA conform ASTM C 423.

Gemiddelde geluidsabsorptie (SAA)

Eengetalswaarde voor de geluidsabsorptie conform ASTM C 423, gebaseerd op de absorptiecoëfficiënt in de tertsbanden van 200 Hz tot en met 2500 Hz.

Geluidsabsorptieklasse

Classificatie van geluidabsorbers in geluidsabsorptie klasse A-E, conform EN-ISO 11654, gebaseerd op de absorptiecoëfficiënt in het frequentiegebied van 200 Hz tot 5000 Hz.

Geluidsisolatie

Het vermogen van een gebouwelement of -structuur om de geluidsoverdracht te verminderen. De geluidsisolatie is afhankelijk van de frequentie en wordt normaal gemeten tussen 100 en 3150 Hz. Luchtgeluidsisolatie kan worden uitgedrukt in eengetalswaarden, Dn,f,w, Rw or R'w. Contact-geluidsisolatie kan worden uitgedrukt in de eengetalswaarde Ln,w or L' n,w .

Geluidsdrukniveau (dB)

De drukvariatie veroorzaakt door geluidsgolven in de lucht wordt geluidsdruk genoemd. Het laagste geluidsdrukniveau dat kan worden waargenomen is 0 dB, bekend als geluidsdrempel. Het geluidsdrukniveau van 120 dB is zo hoog dat het geluid juist als pijnlijk wordt ervaren, dit noemt men de pijngrens.

Geluidssterkte (dB)

Gemeten in dB (decibel). dB wordt gemeten in verschillende frequenties.

dB(A) (of LpA) is een eengetalswaarde die wordt gebruikt voor de totale geluidssterkte voor alle frequenties afgestemd op de gevoeligheid van het oor. 

dB(C) (or LpC) specifiek gericht op lage frequenties en geeft beter weer hoe het geluid wordt ontvangen door mensen met gehoorbeschadiging.

 

Spraakverstaanbaarheid

Spraakverstaanbaarheid is afhankelijk van het niveau van achtergrondgeluid, de nagalmtijd van de ruimte en de vorm van de ruimte. Verschillende maten worden gebruikt om de spraakverstaanbaarheid te kwantificeren, de meest gebruikte zijn RASTI, STI en %-Alcons.

Speech Transmissie Index (STI)

Gelijk aan de RASTI methode maar een meer complete vorm van meten van de spraakverstaanbaarheid door alle octaafbanden te meten in het frequentiegebied 125-8000 Hz.

Neem contact met ons op

Saint-Gobain Ecophon
Parallelweg 17
4878 AH Etten-Leur

Tel: 076 - 502 00 00
Fax: 076 - 501 74 00
E-mail: plafonds@ecophon.nl

Stuur ons een e-mail>>

Neem contact met ons op

Saint-Gobain Ecophon
Parallelweg 17
4878 AH Etten-Leur

Tel: 076 - 502 00 00
Fax: 076 - 501 74 00
E-mail: plafonds@ecophon.nl

Stuur ons een e-mail>>