5 tips voor een betere geluidsomgeving op scholen

“Onze school is lawaaierig, maar wat kunnen we eraan doen?” Of je nu een leraar in een klaslokaal bent, of een architect of akoesticus die een kleuterschool of school ontwerpt, deze tips zullen je helpen om een ​​betere en meer inclusieve geluidsomgeving voor leren te bieden.

5 manieren om het geluid in scholen te verbeteren:

  1. Maak van studenten wetenschappers: Steun hun eigen ontdekking van het belang van geluid
  2. Moedig respectvolle interactie aan: Verminder door leerlingen veroorzaakte ruis
  3. Meten, meten, meten: Gebruik akoestische metingen om te verbeteren
  4. Geef prioriteit aan kwaliteit: Kies akoestische materialen van "klasse A"
  5. Bouw aan gelijke kansen: Ontwerp klaslokalen voor leren met gelijke kansen

1. Ontdek waar je nu staat: Laat de kinderen het onderzoek doen!

Klaslokalen kunnen om vele redenen luidruchtig zijn: verkeer van buitenaf, ventilatie, projectoren, harde en reflecterende oppervlakken om er maar een paar te noemen. Maar het meeste lawaai komt van de kinderen zelf. Een goede start voor het creëren van een goede leeromgeving is om leerlingen te laten weten wat geluid is, welke invloed geluid op hen en hun klasgenoten heeft en waarom hoge geluidsniveaus moeten worden voorkomen. Leer ze over geluid in de natuurkundelessen, hoe ons lichaam reageert op geluid tijdens biologie en over het belang van inclusie in sociale studies.

2. Beheer gedrag: Moedig respectvolle interactie aan!

Managementstrategieën voor conflictoplossing en gedragsbeheersing kunnen leerkrachten helpen om lawaai te verminderen en van hun klaslokaal een productievere leeromgeving te maken. Bijvoorbeeld, internationaal onderzoek
heeft aangetoond dat The PAX Good Behaviour Game een efficiënte toolbox is om beter gedrag in klaslokalen te bevorderen, wat positieve effecten heeft op een breed scala aan gezondheidsproblemen. Een hulpmiddel is het PAX-stemspel, waarbij docenten handsymbolen gebruiken om de klas voor elke activiteit naar het juiste geluidsniveau te leiden.

Gedrag beheren

3. Zoek het probleem: Meten, meten, meten!

Ongeacht wat het probleem is, de eerste stap is altijd meten. Veel school-faciliteiten zijn oud en het geluid galmt alle kanten op. Dit kan leiden tot  hoge geluidsniveaus omdat kinderen elkaar moeten overroepen om gehoord te worden. Elke school zou speciaal toegewezen personeel en routines moeten hebben voor het identificeren van problemen in de ruimtes en het verbeteren ervan. Akoestische metingen moeten worden uitgevoerd om regelmatig te controleren of alle klaslokalen voldoen aan de nationale richtlijnen.

4. Los het probleem op: Doe geen concessies aan kwaliteit!

Een gemene deler voor klaslokalen met een goede geluidsomgeving zijn hoogwaardige akoestische plafonds en wandabsorbers. Deze eenvoudige aanpassingen hebben een grote impact op de gezondheid, het welzijn en het leervermogen van kinderen en leerkrachten. Zorg er altijd voor dat u akoestische materialen kiest met een absorptiekwaliteit van a = 0,9 of hoger – ook wel klasse A genoemd. Er moet ook rekening worden gehouden met andere kwaliteitselementen, waaronder de kwaliteit van de binnenlucht, brandveiligheid en duurzaamheidsprestaties. Om weloverwogen beslissingen te nemen, kiest u producten met milieuproductverklaringen en gezondheidsproductverklaringen.

5. Bouw aan gelijke kansen: Gebruik Universal Design for Learning als richtlijn!

Slechte akoestiek in scholen verstoort het leren van kinderen en veroorzaakt stress. Kinderen met speciale onderwijsbehoeften hebben het meest te lijden. Dit geldt ook voor kinderen met een gehoorbeperking, ADHD, autistisch spectrum of die niet in hun moedertaal studeren. Klaslokalen moeten zo worden ontworpen dat alle schoolkinderen gelijke kansen krijgen om te slagen. Een goed tip is om Universal Design for Learning (UDL) als richtlijn te gebruiken.
UDL is een filosofie die ervan uitgaat dat belemmeringen voor leren in het ontwerp van de omgeving liggen, niet in het kind. Zorg ervoor dat het geluidsniveau in lege klaslokalen niet hoger is dan 30 dB, in overeenstemming met de aanbevelingen van de WHO voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Klaslokalen die voldoen aan de WHO-aanbevelingen zijn goede klaslokalen voor alle schoolkinderen. Zo bouwen we aan gelijke kansen