Een gezond herstel – geluidsreductie in het onderwijs na de pandemie

Ecophon heeft leerlingen in Frankrijk, Zweden en Nederland ondervraagd om de omvang en impact van lawaai op Europese scholen in kaart te brengen. Het rapport “A Sound Recovery for Schools” onthult ook nieuwe oplossingen voor gezondere en meer inclusieve scholen. 

Kinderen behoren tot de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Dat bleek tijdens de pandemie. Wereldwijd werden 1,5 miljard studenten getroffen door schoolsluitingen en miljoenen hadden geen toegang tot leren op afstand.

Nationale initiatieven hebben ertoe bijgedragen dat leerverliezen worden beperkt. Er zijn nu herstelplannen opgesteld om betere, meer inclusieve en duurzamere samenlevingen op te bouwen.

Deze herstelinspanningen zijn een kans. Niet alleen om scholen te verbeteren, maar ook om belemmeringen voor leren weg te nemen die al lang voor de pandemie bestonden. Een belangrijk obstakel is geluid.

Lawaai op scholen is wereldwijd een probleem

A Sound Recovery for Schools” bouwt verder op nieuwe resultaten van enquêtes onder scholieren van het middelbaar en hoger onderwijs in Frankrijk, Zweden en Nederland, naast gegevens uit het meest recente PISA-onderzoek van de OESO.

Een overweldigende meerderheid van de leerlingen in alle drie de onderzochte landen vindt dat hun school te lawaaierig is. In OESO-landen zegt ongeveer een derde van de studenten dat er in de meeste of elke les lawaai en verstoring is.

Percentage leerlingen dat aangeeft dat er in de meeste of elke les sprake is van lawaai en verstoring.

 

Lawaai schaadt de gezondheid, het lesgeven en het leren

Studenten, docenten en kinderen met speciale onderwijsbehoeften worden allemaal verschillend beïnvloed door een slechte geluidsomgeving. Dit varieert van stress, leerachterstand tot stemproblemen. Luidruchtige kantines zorgen er ook voor dat veel studenten de lunch overslaan.

format_quote

Belemmeringen om goed te kunnen leren liggen in het ontwerp van de omgeving, niet in het kind. We moeten samenwerken om deze barrières weg te nemen. Dat is het perspectief dat nodig is voor een gezond herstel voor scholen.

 

 

Voorwaardes creëren voor succesvolle resultaten

Leraren, schoolbestuurders, architecten en beleidsmakers hebben allemaal een rol bij het creëren van meer succesvolle omstandigheden voor leren – scholen met minder lawaai.

Lees meer in het nieuwe rapport van Ecophon“A Sound Recovery for Schools”.

Meer over het onderzoek
Het rapport is gebaseerd op online-enquêtes die Ecophon liet uitvoeren onder 1017 middelbare en hoge school scholieren in Zweden, Nederland en Frankrijk. Enquêtes in Zweden en Nederland werden uitgevoerd door de wereldwijde opinieonderzoeksgroep APCO Insight in januari 2022. Het onderzoek in Frankrijk werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau OpinionWay in januari 2021. Het rapport bouwt ook voort op resultaten van de nieuwste PISA-studie van de OESO in 2018. Materiaal voor het rapport is ook geproduceerd door het advies- en communicatiebureau New Republic.