Het clubhuis, een kantoor wat verbindt

Kantoormedewerkers willen een werkplek waar ze na de coronacrisis naar terug kunnen keren. Door de financiële druk, zijn ondertussen al veel bedrijven van plan om fysieke kantoren te verkleinen of zelfs te sluiten, ten gunste van werken op afstand. De pandemie heeft ons het belang van een goed ontworpen kantoor laten zien voor een sociaal, gezond en productief beroepsleven. Bedrijven moeten werken aan het verbeteren van het kantoorontwerp in plaats van op korte termijn de beslissing te nemen om ze te sluiten. Het clubhuis van Rever Interieurprojecten in Utrecht is een prachtvoorbeeld van hoe het ook kan.

De crisis rondom het Coronavirus heeft geleid tot een ongekende exodus van personeel van kantooromgeving naar thuiswerken. Uit eerdere studies is gebleken dat ten minste 40 procent van de EU-werknemers vanwege de pandemie de overstap had gemaakt naar fulltime werken op afstand. Aanvankelijk leek de overgang goed ontvangen en is de productiviteit grotendeels stabiel gebleven. Invloedrijke stemmen in Nederland beschreven het huis zelfs als 'de werkplek van de toekomst' en kantoren als een plek die tot de geschiedenis behoort. Maar is dit echt wel zo?

format_quote

Slechts 5 procent van de kantoormedewerkers wil na de crisis fulltime op afstand werken.

Hoewel werken op afstand cruciaal was om de verspreiding van het virus te beperken, is het geen duurzame langetermijnoplossing voor een creatief, gezond en productief beroepsleven na de pandemie. Het verkleinen of sluiten van kantoren

is een kortetermijnoplossing die ten koste zou gaan van de medewerkers en uiteindelijk het bedrijf zelf. Werkgevers en bedrijven mogen deze weg niet inslaan zonder een volledig beeld te hebben van de gevolgen ervan.

Een recent onderzoek onder kantoorpersoneel, toont duidelijk aan dat het huis het kantoor niet volledig kan vervangen. Slechts 5 procent van de kantoormedewerkers wil na de crisis fulltime op afstand werken. Opvallend is dat met name kantoren met een goede akoestiek aanzienlijk aantrekkelijker zijn voor werknemers.

Het op grote schaal verkleinen of sluiten van kantoren vereist een aanhoudende toename van werken op afstand, ook na de pandemie. We hebben de effecten van dat experiment al gezien. Werknemers hebben ongetwijfeld enkele voordelen ervaren van het feit dat ze af en toe thuis kunnen werken, waaronder meer flexibiliteit en kortere reistijden. Uit research blijkt echter dat dit ten koste is gegaan van innovatie, samenwerking en teamspirit. Kantoormedewerkers zijn van mening dat werken op afstand de bedrijfscultuur onder druk heeft gezet en sommigen geven aan dat ze het gevoel hebben 'in een silo te werken'.

Werken op afstand betekent minder mogelijkheden om ideeën uit te wisselen, bruikbare feedback te krijgen en begeleiding te zoeken bij leidinggevenden en collega's. Uit een recent onderzoek bleek dat 45 procent van de werknemers het gevoel heeft dat het thuiswerken impact heeft op hun geestelijke gezondheid, en dat 4 op de 5 werknemers het moeilijk vinden om 's avonds af te sluiten. Een ander wereldwijd onderzoek onder bedrijfsleiders wees uit dat 78 procent verwacht dat werken op afstand een negatieve invloed zal hebben op de productiviteit van hun werknemers.

In het kader hiervan willen we u graag meenemen naar een prachtig voorbeeld van hoe een kantoor omgevormd is naar een plek waar mens, team en organisatie centraal staan, een plek die verbindt.


Het clubhuis van Rever Interieurprojecten in Utrecht.


In het clubhuis is de identiteit van de organisatie voelbaar, ruimtelijk vertaald en dus zichtbaar. Medewerkers ervaren dat deze plek zó is ingericht, dat die hun behoeften ondersteunt. Het is een plek waar ze trots op zijn, die hun motivatie stimuleert en waar ze de mouwen opstropen om de eigen ambities en die van de organisatie te verwezenlijken.

Afhankelijk van het type werk bepalen zij zelf wanneer ze met wie in het clubhuis samenkomen voor welke activiteiten én wanneer ze thuis werken. Het levert een prachtige flow op wanneer medewerkers met dezelfde professionele passie er plezier in hebben om elkaar te inspireren, te informeren en te activeren. Wanneer ze gezamenlijk het maximale uit een project willen halen. Door te werken in een ruimte die het proces ten volle faciliteert – het clubhuis – komen de individuele medewerker en de organisatie versneld op een hoger niveau.

format_quote

Het clubhuis is onmisbaar voor medewerkers en organisatie. Wij gunnen het iedereen om in zo’n omgeving te mogen werken.

 

Fysieke kantoren zijn nodig voor een sociaal, creatief en productief beroepsleven op de lange termijn, en daarnaast zijn het ontmoetingsplaatsen voor samenwerking en teamcohesie. In het clubhuis brainstorm je met elkaar, vertel je met trots over zakelijke prestaties en vier je gezamenlijk de successen. Je bepaalt er samen de strategie achter een opdracht. Je evalueert, overlegt en ontspant. Het clubhuis is onmisbaar voor medewerkers en organisatie. Wij gunnen het iedereen om in zo’n omgeving te mogen werken.

Goed ontworpen, met een goede geluids- en werkomgeving, blijft het kantoor noodzakelijk voor een duurzame toekomst van werk op sociaal gebied. We willen een duidelijke boodschap afgeven aan werkgevers en bedrijven die een duurzaam, gezond en sociaal klimaat willen creëren voor hun werknemers: verbeter de kantooromgeving in plaats van het overhaast te sluiten en maak het klaar voor de toekomst.

Bekijk hieronder de video over het clubhuis of klik hier voor meer info over dit mooie project

 

De verstandige werkplekmix: mens, activiteit en ruimte, Activity Based Acoustic Design

Door ons af te vragen voor wie we een ruimte ontwerpen, welke activiteit er plaats gaat vinden en welke ruimte eigenschappen we tot onze beschikking hebben kunnen we eisen stellen aan akoestische parameters. In sommige gevallen zijn deze strenger, bijvoorbeeld wanneer de ruimte bedoeld is voor mensen slechter horen of geconcentreerd moeten werken. In dat geval moeten we rekening houden met aspecten zoals spraakverstaanbaarheid en de geluidniveaus. Wanneer we te maken hebben met een vergaderruimte speelt privacy een grotere rol en is het van belang de spraakverstaanbaarheid op grotere afstand juist te beperken.

Op deze manier kan je een kantoor in zones gaan opdelen die elk hun eigen functionaliteit hebben.
Onderstaand schema maakt alles duidelijk :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons advies voor een quick-win

Als opdrachtgever of manager van een werkplek is het vooral belangrijk bewust te zijn van het belang en het welzijn van de werknemer. Een goede akoestiek hoort daar nu eenmaal bij. Het biedt alleen maar voordelen en is prestatieverhogend. Neem in samenspraak met een adviseur akoestische eisen op in het programma van eisen voor bouw en renovatie projecten. Wanneer pas na oplevering blijkt dat er akoestische klachten zijn en er naar een oplossing gezocht moet worden kan dit leiden tot hoge kosten en tijdsverlies. In de organisatie kan er aandacht aan het onderwerp geschonken worden door bijvoorbeeld een geluidsbeleid op te stellen met gedragsregels voor het personeel.

De juiste hoeveelheid en effectieve plaatsing van geluidsabsorberende, reflecterende en materialen leiden tot een goede ruimteakoestiek. De interactie tussen de persoon, ruimte en activiteit bepaalt uiteindelijk het akoestisch comfort.

Project: Clubhuis, Rever Interieurprojecten Utrecht

www.rever.nl

Product Ecophon: Solo Steel