Impact van geluid in het onderwijs - Samenvatting onderzoeken

Het definitieve bewijs: de impact van akoestiek en geluid heeft een link met leeromgevingen en het leervermogen van studenten.
Onderzoek

 

Op basis van een uitgebreide literatuurstudie door professor Bridget Shield hebben we een samenvatting gemaakt met een brede selectie van de onderzoeken die ze heeft onderzocht.

Het is bekend dat het geluidsniveau op scholen luid genoeg kan zijn om studenten en docenten negatief te beïnvloeden. Maar met hoeveel en in welke mate?

Ontdek het antwoord en meer:

  Aanbevolen gezonde geluidsniveaus en hoe deze zich verhouden tot de gemiddelde schoolomgeving van vandaag
  Wat er nodig is om een goed geluidsniveau op scholen te garanderen
  Hoe lawaai van invloed is op leraren en de gezondheidsrisico's, fysiek en mentaal
  Hoe lawaai studenten beïnvloedt in hun leervermogen en gedrag
  De mate waarin goede akoestiek de productiviteit verbetert, zowel wat betreft testscores als betrokkenheid
  Hoe waargenomen geluid de concentratie- en hinderniveaus van docenten en studenten beïnvloedt
  Hoe akoestiek te optimaliseren voor inclusief onderwijs

 

Stel je de exponentiële impact voor als leraren gefocust zouden kunnen blijven op lesgeven en niet bezig hoeven te zijn met lawaai en verstoringen in de hand te houden, zodat studenten zich langere tijd kunnen concentreren op de lesstof.