Impact van geluid in het onderwijs - Een onderzoek samenvatting

Ontdek het definitieve bewijs dat een verband legt tussen de impact van akoestiek en lawaai op leeromgevingen en het leervermogen van studenten.

Onderzoek/Case studies Onderwijs

Op basis van een uitgebreid literatuuronderzoek door professor Bridget Shield hebben we een korte samenvatting gemaakt met een brede selectie van de onderzoeken die ze heeft bestudeerd.

Het is bekend dat geluidsniveaus op scholen luid genoeg kunnen zijn om een ​​negatieve invloed te hebben op leerlingen en leraren. Maar met hoeveel en in welke mate?

Ontdek het antwoord en meer:

  Aanbevolen gezonde geluidsniveaus en hoe deze zich verhouden tot de huidige gemiddelde schoolomgevingen
  Wat er nodig is om een goed geluidsniveau op scholen te garanderen
  De invloed van lawaai op leerkrachten en de gezondheidsrisico's die daarmee gepaard gaan, fysiek en mentaal
  Hoe lawaai leerlingen beïnvloedt in hun leervermogen en gedrag
  De mate waarin een goede akoestiek de productiviteit verbetert , zowel in testscores als in betrokkenheidt
  Hoe waargenomen geluid het concentratie- en hinderniveau van docenten en leerlingen beïnvloedt
  Hoe akoestiek te optimaliseren voor inclusief leren

 

 

 

 

 

 

 

 

format_quote

Stel je de exponentiële impact voor als docenten gefocust zouden kunnen blijven op lesgeven en lawaai en verstoringen niet hun dag zou beheersen, terwijl studenten langere periodes zouden kunnen doorbrengen in een diepere staat van leren.